طراحی گرافیکی

طراحی گرافیکی در تبلیغات بسیار کارآمد است.اکثر مجموعه ها برای داشتنن محتوای تاثیرگذار در حوزه ی تبلیغات از طراحی گرافیکی استفاده میکنند. طراحی گرافیکی که شاید بیشتر شما با آن آشنا باشید در بیلبوردهای تبلیغاتی است که برند توسط طراحی محتوا ،هدف و شعار خود را به مخاطب منتقل می کند. طراحی گرافیکی در حوزه های چاپی نیز بسیار پرکاربرد است، مانند طراحی کاتالوگ و پوستر تبلیغاتی و …. . با گسترش تکنولوژی طراحی گرافیکی از در حوزه های سوشال مدیا ها نیز کاربرد فراوانی پیدا کرده اند و باعث جذب مخاطب و تاثیر گذاری محتواها خواهد شد.

فهرست